KuoFi vuosikokous

8.4.2022

Tervehdys!

Kuopion Figupelaajat KuoFi ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 14.5.2022 klo 14:00 alkaen. Kokouspaikkana toimii yhdistyksen tila Bunkkeri 34, osoitteessa Vuorikatu 34, Kuopio. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etänä. Etäosallistuminen järjestetään yhdistyksen Discord -palvelimella "bunkkerin kokoukset" -kanavalla. Liity KuoFi:n discord palvelimelle seuraavasta linkistä: https://discord.gg/DxBDbVE

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  • Kanttiinin hävikki
    • Kanttiinissa on ilmennyt hävikkiä, joka vaikuttaa oleellisesti kanttiinin kannattavuuteen. Keskustellaan kanttiinin tilasta ja tulevaisuudesta.
  • Pöydänaluslaatikot
    • Hallitus ehdottaa, että pelitilamaksun maksajille tarjotaan mahdollisuus lunastaa yhdistykseltä laatikoita pöydänaluksen säilytysratkaisuksi. Keskustellaan jäsenistön toiveista säilytysratkaisujen suhteen.

8. Kokouksen päättäminen
 

Terveisin KuoFi ry:n hallitus