Pelitila- sekä tapahtumamaksujen sopimusehdot

Alla kootusti voimassa olevat käytänteet pelitilamaksun laskutuksesta:

KuoFi:n jäsenyys on ilmainen.

Halutessaan käyttää Bunkeria avoimien ovien ulkopuolella,  jäljessä "Palvelu", tulee henkilön maksaa tilamaksua. Tilamaksun suuruus on 62,5 € /3 kk ja sen voi maksaa joko 3, 6 tai 12 kk välein. Tilausjakson pituus on aina 3 kk.

Viralliset alennusluokat ovat:
- Työtön
- Eläkeläinen
- Opiskelija

Olemme päättäneet lisätä erillisen alennusluokan opiskelijoille, jossa Bunkkerin tilamaksu on vain 6€ kuussa! Lähettämällä rahastonhoitajalle (laskutus@kuofi.net) kuvan voimassa olevasta opiskelijakortista siirrämme sinut tähän alennusluokkaan. Muille alennusluokille alennus on 50 %. Vaikka henkilö olisi useaan alennusluokkaan kuuluva, alennukset eivät kumuloidu.

Pelitilamaksun sopimusehdot

• Sopimus pelitilamaksusta tulee voimaan, kun Yhdistys on käsitellyt Tilaajan tilauksen, ja on sen jälkeen voimassa toistaiseksi, kunnes Tilaaja tai Yhdistys sen irtisanoo.  
• Tilaaja voi irtisanoa Palvelun neljätoista (14) vuorokautta ennen Tilausjakson päättymispäivää. Irtisanottu Palvelu päättyy kyseisen Palvelun Tilausjakson päättymispäivänä. Mikäli Palvelua ei ole irtisanottu neljätoista (14) vuorokautta ennen Tilausjakson päättymispäivää, Palvelu jatkuu automaattisesti seuraavan Tilausjakson loppuun. Palvelun irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
• Yhdistys voi irtisanoa Palvelun ilman erillistä irtisanomisaikaa päättymään välittömästi. Yhdistyksen irtisanoessa Sopimuksen, Yhdistys on velvollinen korvaamaan mahdollisen keskeytyneen Tilausjakson Tilaajalle käyttämättä jäävältä kaudelta.
• Yhdistyksellä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittaen siitä Tilaajalle. Muuttuneet ehdot astuvat voimaan seuraavan Tilausjakson alkaessa. Mikäli Tilaaja ei hyväksy uusia ehtoja, Tilaaja voi irtisanoa Palvelun kuluvan Tilausjakson loppuun normaalia neljäntoista (14) vuorokauden irtisanomisaikaa noudattamatta.


Tapahtumien sopimusehdot
• Tapahtumien ilmoittautumiset ovat sitovia.
• Tilaaja voi peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan, mutta Yhdistys ei ole velvollinen korvaamaan osallistumis- tai muita mahdollisia maksuja Tilaajalle. Ollessaan estynyt, Tilaaja voi lahjoittaa tai myydä toiselle henkilölle osallistumisoikeutensa, kuitenkin Yhdistystä tästä tiedottaen. 
• Yhdistyksen peruessa tapahtuman Yhdistys on velvollinen korvaamaan Tilaajan osallistumismaksun ja muut mahdolliset maksut täysimääräisenä Tilaajalle. 
• Yhdistyksellä on oikeus muuttaa näitä ehtoja tapahtumakohtaisesti yksipuolisella ilmoituksella.

Jos sinulle tulee laskuista joitain kysyttävää, laita viestiä laskutus@kuofi.net!